Hội người Việt Nam ở Trung Quốc, ngôi nhà chung của người Việt ở Trung Quốc!
Tổng Hội

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TRÙNG KHÁNH-TỨ XUYÊN, TRUNG QUỐC


Liên hệ:

Số điện thoại China: +86 1508 6965 255

Số điện thoại Việt Nam: +84 369 205 340

Wechat/Zalo15086965255

Email: 1321390559@qq.com

Websitehttps://www.nvotq.com