Hội người Việt Nam ở Trung Quốc, ngôi nhà chung của người Việt ở Trung Quốc!
Giới thiệu về Hội

序列170

Giới thiệu về Hội


Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên là tổ chức xã hội tự nguyện, nhằm tập hợp rộng rãi những người con quê hương Việt Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu và công tác tại Trùng Khánh- Tứ Xuyên, Trung Quốc để phát huy tình cảm tốt đẹp và truyền thống của quê hương Việt Nam, thương yêu, đùm bọc, đoàn kết, hỗ trợ nhau kết nối, hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và các địa phương.