Hội người Việt Nam ở Trung Quốc, ngôi nhà chung của người Việt ở Trung Quốc!
Ban chấp hành Hội

Hội trưởng:              Nguyễn Thị Lan

Phó hội trưởng:       Nguyễn Hữu Dũng

Phó hội trưởng:       Lê Thị Mai Hương

Phó hội trưởng:       Trần Văn Đạt

Thư ký:                    Phùng Thị Liên

Ủy viên:                   Trần Thanh Hà

Ủy viên:                   Trần Mỹ Linh

Ủy viên:                   Lý Kiều Vân