Hội người Việt Nam ở Trung Quốc, ngôi nhà chung của người Việt ở Trung Quốc!
Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên tham gia chương trình “Xuân Quê hương 2023”

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc- gặp mặt đoàn doanh nghiệp Kiều bào tiêu biểu Xuân quê hương 2023 (Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên (đứng hàng thứ nhất, người thứ 3 từ trái sang)

Phủ chủ tịch- Hà Nội. Ngày 14-01-2023

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc- gặp mặt đoàn doanh nghiệp Kiều bào tiêu biểu Xuân quê hương 2023 (Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên (đứng hàng cuối, người thứ 7 từ phải sang)

Hà Nội, ngày 14-01-2023

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc- gặp mặt đoàn doanh nghiệp Kiều bào tiêu biểu Xuân quê hương 2023, và cùng tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống tại hồ Sen - dấu tích hồ cổ trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). (Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên (người thứ 5 từ phải sang)

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), ngày 14-01-2023

微信图片_20230114093853

Phó chủ tịch quốc hội- Trần Thanh Mẫn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Kiều bào tiêu biểu Xuân quê hương 2023. (Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên (đứng hàng thứ nhất, người thứ 7 từ phải sang)

Nhà Quốc Hội (Hà Nội), ngày 13-01-2023